Vår verksamhet

Socialdemokraterna i Norrköping är en stor och bred organisation med en verksamhet som också speglar vår bredd. Du som medlem kan engagera dig i våra s-föreningar eller varför inte gå en medlemsutbildning?

Om du är nyfiken på vad arbetarekommunen kommer att göra under 2023 kan du ta del av årets verksamhetsplan här:

Partifikan 2023

I årets verksamhetsplan har arbetarekommunen fått i uppdrag att erbjuda återkommande medlemsträffar för att underlätta nya medlemmars steg in i föreningsaktivitet och för att ge uppslag till intressanta politiska diskussioner. Träffarna äger rum på följande datum:

  • 24 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april
  • 23 maj
  • 27 juni
  • 22 augusti
  • 26 september
  • 24 oktober
  • 28 november

Vanligen ses vi på partiexpeditionen kl. 18.00, men tid och plats kan variera i särskilda fall. Mer information om varje tillfälle publiceras löpande i arbetarekommunens medlemsbrev och Facebook-grupp.

facebook Twitter Email