Möteskalendarium 2024

Representantskap
18 januari
23 mars (årsmöte)
20 maj (gemensamt med KF-gruppen)
9 september
11 november

AK-styrelse
5 februari
4 mars 
23 mars – konstituerande 
12-13 april – överläggning
24 juni 
22 augusti 
14 oktober 
2 december 

Valberedning
23 januari
5 mars 
16 april
14 maj 
11 juni
20 augusti 
17 september 
15 oktober 
12 november 
3 december

KF-grupp 
22 januari 
15 februari 
18 mars 
22 april 
20 maj (gemensamt med repskapet) 
10 juni 
19 augusti 
23 september 
21 oktober 
18 november 
9 december 

facebook Twitter Email