Studier

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti som byggs upp av sina medlemmar. Studier är ett av våra främsta verktyg för alla medlemmar ska få samma förutsättningar till inflytande och påverkan. Våra studier syftar till att ge dig som medlem kunskaper i socialdemokratins historia, ideologi och organisation men även om hur du som medlem kan vara med och påverka politiken idag.

Har du frågor om arbetarekommunens studier hör du enklast av dig till vår studieledare Joel Brånäs, tel. 076-3171301 eller mail, joel.branas.s@gmail.com.

Våra medlemsutbildningar finns i tre steg – S1, S2 och S3. Utbildningarna följer på varandra vilket innebär att du exempelvis går S2:an efter att du har gått S1:an. S1:an och S2:an arrangeras av partidistriktet och äger vanligtvis rum i Norrköping i internatform. S3:an arrangeras av partistyrelsens kansli. Anmälan till medlemsutbildningar görs vanligtvis till monika.silfvenius@socialdemokraterna.se om inget annat anges i medlemsutskick.

S1 Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till
I denna del av medlemutbildningen diskuterar vi de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Du får en förståelse för vår historia, vår organisation samt hur folkrörelsen fungerar och dess styrka.

S2 Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.
I denna del får du en introduktion till kommunikation och opini­onsbildning. Vi fortsätter lära om historia, organisation och ideologi. Du får bland annat en bättre förståelse för hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss.  

Vill du som medlem eller som S-förening arrangera en studiecirkel? Här hittar du aktuella studiecirklar ifrån partiets studieportal.

facebook Twitter Email