För medlemmar

Som medlem i Socialdemokraterna i Norrköping har du möjlighet att vara med och påverka vår politik. Du kan dessutom gå våra medlemsutbildningar, komma på ett medlemsmöte i någon av våra S-föreningar eller besöka våra representantskap.

Aktuella nomineringar

Alla S-föreningar och medlemmar äger rätten att nominera till val och fyllnadsval. Det ska tydligt framgå vilket uppdrag som avses, vem som nomineras samt vem som nominerar. Givetvis ska den nominerade vara tillfrågad. Alla nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se före det av valberedningen fastslagna nomineringsstoppet. Eventuella frågor om nomineringsprocesser och om valberedningens arbete hänvisas till valberedningens ordförande Irma Görtz (070-262 71 17 eller irma.gortz@icloud.com) .

Studier

Som medlem har du möjlighet att ta del av våra studier. S1 och S2 är våra grundutbildningar och erbjuds till alla medlemmar. Ledarskapsutbildningar erbjuds till de medlemmar som besitter förtroendeuppdrag i eller för partiet. Utöver grundutbildningar och ledarskapsutbildningar arrangerar arbetarekommunens föreningar studiecirklar med jämna mellanrum. Har du frågor om aktuella studier hör du enklast av dig till arbetarekommunens studieledare Ingela Ekberg (073-628 78 90 eller ingela.ekberg@hotmail.com).

facebook Twitter Email