Underlag för nomineringar i samband med regionala val 2022

Förutom att nominera till kommunpolitiska uppdrag (mer om det kan du läsa här) kan du som medlem eller i din S-förening nominera till regionalpolitiska uppdrag. Arbetarekommunens prioritering till regionpolitiska uppdrag tas av representantskapet den 12 september och förslaget bereds av AK:s valberedning. Valberedningen önskar få in nomineringar från S-föreningar och medlemmar senast 15 augusti. Skicka in era nomineringar till norrkoping@socialdemokraterna.se och skriv ”Nominering val” i ämnesraden.

Det går att nominera till följande uppdrag: 

  • Regionråd
  • Regionfullmäktiges presidium
  • Regionstyrelse
  • Hälso- och sjukvårdsnämnd
  • Trafik- och samhällsplaneringsnämnd
  • Regionutvecklingsnämnd
  • Regionrevisorer
  • Patientnämnd
  • Östgötatrafiken

De regionalpolitiska uppdragen beslutas slutligen av en extra distriktskongress den 29 oktober.

För att se vilka socialdemokraterna som idag innehar regionala uppdrag (OBS från hela Östergötland) kan du klicka dig vidare till respektive nämnd/styrelse/bolag här.

Du som medlem kan med fördel ta del av vår beslutade regionlista här nedan:

facebook Twitter Email