Arbetarekommunens årsmöte 21 mars

Den 21 mars samlas vi för årsmöte i Östra Stenby Konungssunds Bygdegård på Vikbolandet och du som medlem är givetvis välkommen. Vi kommer under dagen att förrätta val samt behandla årsredovisning och inkomna motioner. 

I år får vi dessutom besök av ingen mindre än Ann-Marie Lindgren, författare mm. som nyss utkommit med en uppdaterad utgåva av ”Vad är socialdemokrati?” tillsammans med Ingvar Carlsson. Dessutom kommer också Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande och berättar om vad som är på gång i regionen, samt Eva Lindh, riksdagsledamot från Linköping som också kommer att sitta mötesordförande.

Vi ser gärna att vi hjälps åt med samåkning ut till Vikbolandet men det går också bra bussförbindelser ut. Hållplatsen heter Bjärkusa där buss 440 passerar. Buss 440 utgår Norrköpings resecentrum och passerar ett antal hållplatser i centrala Norrköping. Här kan du se mer information om busslinjen för det aktuella datumet (Östgötatrafikens hemsida).

Handlingar till årsmötet

Dagordning
Årsredovisning
Valärenden
Motion – Barnvakt under kommunfullmäktiges gruppmöten


Plats: Östra Stenby Konungssunds Bygdegård, 209, 610 33 Vikbolandet
Datum och tid: 21 mars kl. 10:00 (fika och avprickning fr.o.m. 9:30) – ca. 15:00 (med reservation för att sluttiden beror av årsmötesdiskussionerna)

facebook Twitter Email