Vår politik

Norrköping är en fantastisk kommun att växa upp och leva i, men mycket kan bli bättre. Vi har under de senaste mandatperioderna tagit ansvar för kommunen och sett till att arbetslösheten har minskat, fler bostäder har byggts och att ta krafttag mot otryggheten i våra stadsdelar. Samtidigt är vi inte nöjda utan ser stora utmaningar som vi vill ta oss an under mandatperioden. Skolresultaten måste förbättras i både grundskola och gymnasieskola, arbetslösheten som idag är den lägsta på mycket länge ska bli ännu lägre och trygghet ska vara en självklarhet oavsett var i kommunen du bor.

Sedan 2014 styr vi Norrköpings kommun tillsammans med Kvartetten. Här hittar du vår valplattform för mandatperioden 2018-2022.

Vi tror på det starka samhället och på ett Norrköping som håller ihop.

facebook Twitter Email