Förtroendevalda

Arbetarekommunens styrelse

 • Mattias Ottosson, ordförande
 • Åsa Sköldestig, vice ordförande
 • Klas Corbelius, kassör
 • Ingela Ekberg, studieledare
 • Peter Karlsson, facklig ledare
 • Annika Lindstammer, ledamot
 • Senad Mutic, ledamot
 • Ann-Charlotte Wiberg, ledamot
 • Liselott Petersson, ledamot
 • Patrick Lindahl, ersättare
 • Maria Sayeler Behnam, ersättare
 • Roland Björklund, ersättare
 • Ida Wallander, ersättare
 • Joel Brånäs, ersättare

Adjungerade till styrelsen

 • Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande
 • Kikki Liljeblad, ordförande utbildningsnämnden
 • Andreas Bohlin, ordförande Vård och Omsorgsnämnden
 • Teresa Carvalho, riksdagsledmot
 • Per Ziljat, ombudsman Norrköpings Arbetarekommun
 • Claes Särevall, politisk sekreterare
 • Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande
 • Eva Andersson, ordförande regionutvecklingsnämnden
 • Marcus Hägglund, ordförande SSU

Valberedningen

 • Irma Görtz, sammankallande
 • Peter Karlsson
 • Marie-Louise Jonander
 • Kaisa Karro
 • Mats Nilsson
 • Matilda Johansson
 • Orlando Cardenas
 • Håkan Pettersson
 • Marcus Hägglund
facebook Twitter Email