Aktuella nomineringar

Alla S-föreningar och medlemmar äger rätten att nominera till val och fyllnadsval. Det ska tydligt framgå vilket uppdrag som avses, vem som nomineras samt vem som nominerar. Givetvis ska den nominerade vara tillfrågad. Alla nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se före det av valberedningen fastslagna nomineringsstoppet.

Nominera till Arbetarekommunens styrelse

Nu är det dags att nominera till uppdrag i styrelsen för Norrköpings arbetarekommun. Valen genomförs vid årsmötet lördagen den 23 mars. Styrelsens nuvarande sammansättning samt uppgifter om vilka val som ska genomföras finner du här.

Nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se. Skriv ”Nominering AK” i ämnesraden. Sista dag för nominering är söndagenden 21 januari 2024

Nominera ombud till partidistriktets kongress

Nu är det dags att nominera ombud till partidistriktets kongresser under nästa verksamhetsår. Valet sker i samband med arbetarekommunens årsmöte, och de valda ombuden har i uppdrag att representera Norrköpings arbetarekommun vid ordinarie distriktskongress våren 2025 samt vid eventuella extrainsatta kongresser dessförinnan. Det är en fördel om många S-föreningar är representerade genom ombud.

Skicka in era nomineringar till norrkoping@socialdemokraterna.se och skriv ”Nominering distriktskongress” i ämnesraden. Sista dag för nominering är söndagen den 21 januari 2024.

facebook Twitter Email