Aktuella nomineringar

Alla S-föreningar och medlemmar äger rätten att nominera till val och fyllnadsval. Det ska tydligt framgå vilket uppdrag som avses, vem som nomineras samt vem som nominerar. Givetvis ska den nominerade vara tillfrågad. Alla nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se före det av valberedningen fastslagna nomineringsstoppet.

Underlag för nomineringar till arbetarekommunens styrelse och valberedning 2023

Nu är det dags att nominera till uppdrag i Norrköpings arbetarekommuns styrelse och valberedning. Valen genomförs vid årsmötet lördagen den 25 mars. Nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se. Skriv ”Nominering AK” i ämnesraden. Nomineringsperioden är öppen till och med tisdagen den 31 januari.

Val som ska genomföras

Arbetarekommunens styrelse
En ordförande (2 år)
En studieorganisatör (2 år)
Två ledamöter (2 år)
Fem ersättare (1 år)
 
En revisor (2 år)
Tre revisorsersättare (1 år)
 
Tre fanbärare (1 år)
 
Arbetarekommunens valberedning
En ordförande (4 år)
8 ledamöter (4 år)

Nuvarande sammansättning

Styrelse:
Mattias Ottosson, ordförande – uppe för omval
Åsa Sköldestig, ledamot – 1 år kvar
Klas Corbelius, kassör – 1 år kvar
Ingela Ekberg, studieledare – uppe för omval
Peter Karlsson, facklig ledare – 1 år kvar
Annika Lindstammer, ledamot – uppe för omval
Senad Mutic, ledamot – 1 år kvar
Ann-Charlotte Wiberg, ledamot – 1 år kvar
Liselott Petersson, ledamot – uppe för omval
Patrick Lindahl, ersättare – uppe för omval
Ida Wallander, ersättare – uppe för omval
Roland Björklund, ersättare – uppe för omval
Joel Brånäs, ersättare – uppe för omval
Maria Sayeler Behnam, ersättare – uppe för omval
 
Revisorer:
Urban Pehrsson – uppe för omval
Maud Ohlén – 1 år kvar
Anders Pettersson – 1 år kvar
 
Revisorsersättare:
Bertil Karlsson – uppe för omval
Georgette Melki – uppe för omval
Seydi Barkarmo – uppe för omval
 
Fanbärare:
Christoffer Hagström – uppe för omval
Eva Andersson – uppe för omval
Peter Örfelth – uppe för omval
 
Valberedning
Irma Görtz, ordförande – uppe för omval
Matilda Johansson, ledamot – uppe för omval
Kaisa Karro, ledamot – uppe för omval
Mats Nilsson, ledamot – uppe för omval
Marcus Hägglund, ledamot – uppe för omval
Peter Karlsson, ledamot – uppe för omval
Marie-Louise Jonander, ledamot – uppe för omval
Håkan Pettersson, ledamot – uppe för omval
Orlando Cardenas, ledamot – uppe för omval

Nominera ombud till partidistriktets kongress

Nu är det dags att nominera ombud till partidistriktets kongresser under nästa verksamhetsår. De valda ombuden har i uppdrag att representera Norrköpings arbetarekommun vid ordinarie distriktskongress våren 2024 samt vid eventuella extrainsatta kongresser dessförinnan. Det är en fördel om många S-föreningar har ombud representerade. Skicka in era nomineringar till norrkoping@socialdemokraterna.se och skriv ”Nominering distriktskongress” i ämnesraden. Sista dag för nominering är fredagen den 24 februari.

Nominera till uppdrag som nämndeman

Nu är det dags att nominera nya kandidater till uppdrag som nämndemän till tingsrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt och hovrätt. Mer info om vad det innebär att vara nämndeman hittar du på domstolsverkets hemsida blinamndeman.se
Skicka in era nomineringar till norrkoping@socialdemokraterna.se och skriv ”Nominering nämndeman” i ämnesraden. Sista dag för nominering är fredagen den 5 maj.facebook Twitter Email