Aktuella nomineringar

Alla S-föreningar och medlemmar äger rätten att nominera till val och fyllnadsval. Det ska tydligt framgå vilket uppdrag som avses, vem som nomineras samt vem som nominerar. Givetvis ska den nominerade vara tillfrågad. Alla nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se före det av valberedningen fastslagna nomineringsstoppet.

Eventuella frågor om nomineringsprocesser eller om valberedningens arbete hänvisas till valberedningens ordförande Irma Görtz (070-262 71 17 eller irma.gortz@icloud.com).

Nu kan alla föreningar och medlemmar i arbetarekommunen nominera till ny styrelse samt övriga poster som vi beslutar om på arbetarekommunens årsmöte. Det går att nominera till:

 • 1 kassör, 2 år
 • 1 facklig ledare, 2 år
 • 3 ledamöter, 2 år
 • 5 ersättare, 1 år
 • 2 revisorer, 2 år
 • 3 revisorsersättare, 1 år
 • 3 fanbärare, 1 år

Alla poster är inte uppe för omval. De som på föregående årsmötet valdes på två år och därmed har ett år kvar är:

 • Mattias Ottosson, ordförande
 • Niklas Landstedt, studieledare
 • Annika Lindstammer, ledamot
 • Francisco Montero Carnot, ledamot
 • Urban Pehrsson, revisor

Nomineringen skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se och sista dag att nominera är 31 januari.

facebook Twitter Email