Aktuella nomineringar

Alla S-föreningar och medlemmar äger rätten att nominera till val och fyllnadsval. Det ska tydligt framgå vilket uppdrag som avses, vem som nomineras samt vem som nominerar. Givetvis ska den nominerade vara tillfrågad. Alla nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se före det av valberedningen fastslagna nomineringsstoppet.

Eventuella frågor om nomineringsprocesser eller om valberedningens arbete hänvisas till valberedningens ordförande Irma Görtz (070-262 71 17 eller irma.gortz@icloud.com).

Underlag för nomineringar i samband med regionala val 2022

Förutom att nominera till kommunpolitiska uppdrag (mer om det kan du läsa här) kan du som medlem eller i din S-förening nominera till regionalpolitiska uppdrag. Arbetarekommunens prioritering till regionpolitiska uppdrag tas av representantskapet den 12 september och förslaget bereds av AK:s valberedning. Valberedningen önskar få in nomineringar från S-föreningar och medlemmar senast 15 augusti. Skicka in era nomineringar till norrkoping@socialdemokraterna.se och skriv ”Nominering val” i ämnesraden.

Det går att nominera till följande uppdrag: 

  • Regionråd
  • Regionfullmäktiges presidium
  • Regionstyrelse
  • Hälso- och sjukvårdsnämnd
  • Trafik- och samhällsplaneringsnämnd
  • Regionutvecklingsnämnd
  • Regionrevisorer
  • Patientnämnd
  • Östgötatrafiken

De regionalpolitiska uppdragen beslutas slutligen av en extra distriktskongress den 29 oktober.

För att se vilka socialdemokraterna som idag innehar regionala uppdrag (OBS från hela Östergötland) kan du klicka dig vidare till respektive nämnd/styrelse/bolag här.

Du som medlem kan med fördel ta del av vår beslutade regionlista här nedan:Regionlista-Norrköping-1Ladda ner

Underlag för nomineringar i samband med kommunala val 2022

Just nu pågår nomineringsperioden för att föreslå kandidater till de uppdrag som ska tillsättas efter valet i höst. Både föreningar och enskilda medlemmar har möjlighet att nominera, men det är viktigt att de föreslagna kandidaterna är tillfrågade innan nomineringarna skickas in. Nedan följer en förteckning över de uppdrag som är möjliga att nominera till.Nomineringsunderlag val 2022Ladda ner

Skicka in era nomineringar till norrkoping@socialdemokraterna.se och skriv ”Nominering val” i ämnesraden. Nomineringsperioden för kommunala val är öppen till och med söndagen den 18 september.

facebook Twitter Email