Aktuella nomineringar

Alla S-föreningar och medlemmar äger rätten att nominera till val och fyllnadsval. Det ska tydligt framgå vilket uppdrag som avses, vem som nomineras samt vem som nominerar. Givetvis ska den nominerade vara tillfrågad. Alla nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se före det av valberedningen fastslagna nomineringsstoppet.

Eventuella frågor om nomineringsprocesser eller om valberedningens arbete hänvisas till valberedningens ordförande Irma Görtz (070-262 71 17 eller irma.gortz@icloud.com).

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Då Olle Johansson har valt att kliva av sitt uppdrag som kultur- och fritidsnämndens ordförande vid årsskiftet, önskar valberedningen få in nomineringar till en ny ordförande. Den nyvalda ordföranden väljs på repskapet 15 november. Nomineringsstopp är 24 oktober.

facebook Twitter Email