Möteskalendarium 2023

Representantskap
16 januari
25 mars (årsmöte)
5 juni
11 september
13 november

AK-styrelse
26 januari 
6 mars 
25 mars – konstituerande 
22-23 april – överläggning 
15 maj 
15 juni 
24 augusti 
16 oktober 
4 december 

Valberedning
17 januari 
14 februari 
15 mars 
11 april 
16 maj 
13 juni 
15 augusti 
12 september 
17 oktober 
14 november 

KF-grupp 
23 januari 
16 februari 
20 mars 
17 april 
22 maj 
12 juni 
21 augusti 
18 september 
23 oktober 
20 november 
11 december 

facebook Twitter Email