Arbetarekommunens årsmöte 23/3

Lördagen den 23 mars äger Norrköpings Arbetarekommuns årsmöte rum på Arbetets museum.

Möteshandlingar laddas ner via länken nedan. Handlingarna kommer senare att kompletteras med ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag till nomineringar till partidistriktets kongress 2025.

Till mötesordförande föreslås Kikki Liljeblad, arbetarekommunens ordförande som första kvinna 2010-2015. I samband med mötet uppmärksammas arbetarekommunens 125-årsjubileum genom ett panelsamtal utifrån jubileumsskriften ”Från maktparti till samarbetsparti – Norrköpings Arbetarekommun 1994-2024”. Deltagare är Anne-Marie Lindgren, Lars Stjernkvist, Eva Andersson, Mattias Ottosson, Maria Sayeler Behnam och Olle Vikmång.

Datum: Lördagen den 23 mars 2024
Tid: Fika och avprickning av ombud från kl. 09.00, årsmötet startar kl. 09.30
Plats: Folksamsalen, Arbetets museum
Gäster: Nils Vikmång, biträdande partisekreterare, samt Anne-Marie Lindgren, författare, ideolog och bl.a. tidigare chefredaktör för tidskriften Tiden

facebook Twitter Email