Underlag för nomineringar till arbetarekommunens styrelse och valberedning 2023

Nu är det dags att nominera till uppdrag i Norrköpings arbetarekommuns styrelse och valberedning. Valen genomförs vid årsmötet lördagen den 25 mars. Nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se. Skriv "Nominering AK" i ämnesraden. Nomineringsperioden är öppen till och med tisdagen den 31 januari.

Val som ska genomföras

Arbetarekommunens styrelse
En ordförande (2 år)
En studieorganisatör (2 år)
Två ledamöter (2 år)
Fem ersättare (1 år)
 
En revisor (2 år)
Tre revisorsersättare (1 år)
 
Tre fanbärare (1 år)
 
Arbetarekommunens valberedning
En ordförande (4 år)
8 ledamöter (4 år)

Nuvarande sammansättning

Styrelse:
Mattias Ottosson, ordförande – uppe för omval
Åsa Sköldestig, ledamot – 1 år kvar
Klas Corbelius, kassör – 1 år kvar
Ingela Ekberg, studieledare – uppe för omval
Peter Karlsson, facklig ledare – 1 år kvar
Annika Lindstammer, ledamot – uppe för omval
Senad Mutic, ledamot – 1 år kvar
Ann-Charlotte Wiberg, ledamot – 1 år kvar
Liselott Petersson, ledamot – uppe för omval
Patrick Lindahl, ersättare – uppe för omval
Ida Wallander, ersättare – uppe för omval
Roland Björklund, ersättare – uppe för omval
Joel Brånäs, ersättare – uppe för omval
Maria Sayeler Behnam, ersättare – uppe för omval
 
Revisorer:
Urban Pehrsson – uppe för omval
Maud Ohlén – 1 år kvar
Anders Pettersson – 1 år kvar
 
Revisorsersättare:
Bertil Karlsson – uppe för omval
Georgette Melki – uppe för omval
Seydi Barkarmo – uppe för omval
 
Fanbärare:
Christoffer Hagström – uppe för omval
Eva Andersson – uppe för omval
Peter Örfelth – uppe för omval
 
Valberedning
Irma Görtz, ordförande – uppe för omval
Matilda Johansson, ledamot – uppe för omval
Kaisa Karro, ledamot – uppe för omval
Mats Nilsson, ledamot – uppe för omval
Marcus Hägglund, ledamot – uppe för omval
Peter Karlsson, ledamot – uppe för omval
Marie-Louise Jonander, ledamot – uppe för omval
Håkan Pettersson, ledamot – uppe för omval
Orlando Cardenas, ledamot – uppe för omval

facebook Twitter Email