Ett starkare samhälle. Ett tryggare Norrköping.

Gå med Läs mer

Partifikan 2023

I årets verksamhetsplan har arbetarekommunen fått i uppdrag att erbjuda återkommande medlemsträffar för att underlätta nya medlemmars steg in i föreningsaktivitet och för att ge uppslag till intressanta politiska diskussioner.

Träffarna äger rum på följande datum: 24 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 27 juni 22 augusti 26 september 24 oktober 28 november Vanligen ses vi på partiexpeditionen kl. 18.00, men tid och plats kan variera i särskilda fall. Mer information om varje tillfälle publiceras löpande i arbetarekommunens medlemsbrev och Facebook-grupp. Välkommen…

Läs mer

Underlag för nomineringar till arbetarekommunens styrelse och valberedning 2023

Nu är det dags att nominera till uppdrag i Norrköpings arbetarekommuns styrelse och valberedning. Valen genomförs vid årsmötet lördagen den 25 mars. Nomineringar skickas till norrkoping@socialdemokraterna.se. Skriv "Nominering AK" i ämnesraden. Nomineringsperioden är öppen till och med tisdagen den 31 januari.

Val som ska genomföras Arbetarekommunens styrelseEn ordförande (2 år)En studieorganisatör (2 år)Två ledamöter (2 år)Fem ersättare (1 år) En revisor (2 år)Tre revisorsersättare (1 år) Tre fanbärare (1 år) Arbetarekommunens valberedningEn ordförande (4 år)8 ledamöter (4 år) Nuvarande sammansättning Styrelse:Mattias Ottosson, ordförande – uppe för omvalÅsa Sköldestig, ledamot – 1 år kvarKlas Corbelius, kassör – 1 år kvarIngela…

Läs mer

Underlag för nomineringar i samband med regionala val 2022

Förutom att nominera till kommunpolitiska uppdrag (mer om det kan du läsa här) kan du som medlem eller i din S-förening nominera till regionalpolitiska uppdrag. Arbetarekommunens prioritering till regionpolitiska uppdrag tas av representantskapet den 12 september och förslaget bereds av AK:s valberedning. Valberedningen önskar få in nomineringar från S-föreningar och medlemmar senast 15 augusti. Skicka in…

Läs mer

Socialdemokraternas valprogram 2022-2026

Socialdemokraternas valprogram innehåller 86 förslag för en trygg, jämlik och hållbar kommun och lägger grunden för en nystart för Norrköping.

Nystart för Norrköping Spårvagnarna som varit klimatsmarta i mer än 100 år, industrilandskapet med universitetet mitt i stan, omvandlingen av inre hamnen. Skärgården, Kolmårdsskogarna, pappersbruken som ger jobb. Fotbollen, basketen, ridsporten och mycket annan idrott som skapar spänning och sammanhållning. En framstående kulturstad med bredd och spets, där offentlig teater och symfoniorkester stärks av Kulturskolan, museer…

Läs mer

Underlag för nomineringar i samband med val 2022

Nu är det dags att nominera kandidater till kommunalråd och uppdrag i kommunala nämnder och styrelser.

Just nu pågår nomineringsperioden för att föreslå kandidater till de uppdrag som ska tillsättas efter valet i höst. Både föreningar och enskilda medlemmar har möjlighet att nominera, men det är viktigt att de föreslagna kandidaterna är tillfrågade innan nomineringarna skickas in. Nedan följer en förteckning över de uppdrag som är möjliga att nominera till. Skicka in…

Läs mer

Digitalt representantskap 17 januari

Med anledning av de nya restriktionerna kommer representantskapet att ske digitalt över Zoom.

Länk för att ansluta: https://us02web.zoom.us/j/85282771950Mötesid: 852 8277 1950 Tid: 17:30 (ombud ansluter 17:15 för avprickning), 17 januari Handlingar som är utskickade sedan tidigare:

Läs mer

Resultatet av provvalet i Norrköpings Arbetarekommun

Nu är resultatet fastställt efter provvalet som genomfördes i arbetarekommunen 6-22 september. Nedan följer resultatet för listorna där placering för respektive kandidat är relaterad till antalet röster på kandidaten. Resultat av provvalet är inte beslutande men rådgivande i den fortsatta processen att ta fram ett förslag till listor som sedermera beslutas av representantskapet.

Kommunfullmäktige Antal röstberättigade: 638Antal röstande: 133 Placering Namn 1 Andreas Bohlin 2 Olle Vikmång 3 Louise Malmström 4 Jessica Svensson 5 Annette Sjöö 6 Göran Färm 6 Maria Sayeler Behnam 8 Classe Nöid 9 Magnus Cato 10 Kikki Liljeblad 11 Irma Görtz 11 Mattias Ottosson 13 Åsa Sköldestig 14 Niklas Landstedt 15 Per Ziljat 16…

Läs mer

Kandidatpresentationer inför provval

Nedan följer kandidatpresentationer inför provvalen som äger rum 8 - 22 september inför att listorna till riksdag, region och kommun ska fastställas nästa år.

Alla medlemmar kan rösta och du röstar genom https://socialdemokraterna.easyvote.se/ Kommunfullmäktige Göran Färm, 71 år, pensionär, f d journalist, f d EU-parlamentarikerJag tror att det behövs äldre människor med erfarenhet i politiken, särskilt när Norrköping står inför en snabb utveckling och stora utmaningar på många områden. Håkan Pettersson, 58 år, IT tekniker på Norrköpings KommunMin beskrivning…

Läs mer

Socialdemokraterna i Norrköping söker valombudsman

Vi söker dig som vill vara med och jobba för en socialdemokratisk valseger i Norrköping. Du bör kunna arbeta självständigt såväl som i lag med andra. Vi kommer att driva en utåtriktad valrörelse och där är du en drivande kraft i kampanjen. Det innebär att du är med och leder kampanjaktiviteter såsom dörrknackningar och telefonringningar…

Läs mer

Presentation av de nominerade ombuden till partikongressen

Här kommer Norrköpings arbetarekommun presentera (utan inbördes ordning) de som är nominerade till att vara ombud på partikongressen. Kongressen kommer hållas i Göteborg den 3-7 november 2021. Röstning sker mellan 3 juni – 3 augusti via länken socialdemokraterna.easyvote.se/login och alla medlemmar som avlagt sin avgift senast 14 dagar innan röstning påbörjat kan avlägga röst på…

Läs mer
facebook Twitter Email