Presentation av de nominerade ombuden till partikongressen

Här kommer Norrköpings arbetarekommun presentera (utan inbördes ordning) de som är nominerade till att vara ombud på partikongressen. Kongressen kommer hållas i Göteborg den 3-7 november 2021.

Röstning sker mellan 3 juni – 3 augusti via länken socialdemokraterna.easyvote.se/login och alla medlemmar som avlagt sin avgift senast 14 dagar innan röstning påbörjat kan avlägga röst på vilka 3 ombud man önskar företräda medlemmarna i Norrköpings arbetarekommun.

Kandidat Olle Vikmång

Jag heter Olle Vikmång och är sedan 1 december 2020 kommunstyrelsens ordförande Norrköping. Jag har sedan valet 2018 haft förmånen att representera Socialdemokraterna i Norrköping på heltid i kommunpolitiken och dessförinnan var jag ombudsman i arbetarekommunen i sex år.

Vid partikongressen lägger vi fram inriktningen för politiken för framtiden och framförallt inför kommande val. Självklart ska den inriktningen vara välgrundad i socialdemokratisk ideologi, men vi får aldrig glömma bort de samhällsproblem som vanligt folk och löntagare upplever i sin vardag, som de med rätta förväntar sig att vi socialdemokrater ska ha svar på. Det handlar om kvalitet i skola och äldreomsorg och om att kunna känna trygghet för sig själv och sina barn på gator och torg.

Vi får heller inte glömma bort den kommunpolitiska, ibland grå vardagen, när vi formar framtidens storslagna visioner. Det är i kommunerna och regionerna som vi gör verkstad av dessa visioner. Jag hoppas kunna bidra utifrån såväl min politiska som organisatoriska erfarenhet, så att vi på partikongressen kan forma både en politik och en organisation värdig den folkrörelse vi ska vara. I dagens politiska landskap är socialdemokratin viktigare än någonsin och jag är säker på att vi har framtiden för oss.

Kandidat Kaisa Karro

Jag heter Kaisa Karro och är till vardags regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland. När jag inte sysslar med politik tycker jag om att lyssna på musik, springa och laga mat.

Jag kandiderar som ombud till partikongressen för att jag vill vara med och forma Socialdemokraternas politik inför valet 2022. Sjukvården är en hjärtefråga för mig och en fråga som verkligen blivit belyst under coronapandemin.

I Sverige har vi ett väl fungerade sjukvårdssystem med hög kvalitet men skillnader i ojämlikhet i hälsa ökar och tillgängligheten till sjukvården är en utmaning. Samtidigt som vi ser att fler privata krafter tar sig in i sjukvården genom tex digitala läkare via appar som KRY.

För mig är det självklart att vården ska styras efter behov och inte efter din plånbok eller av marknadskrafter. Vården måste vara jämlik och tillgänglig för alla.

Jag vill på kongressen jobba för en modern socialdemokratisk sjukvårdspolitik med jämlikhet och tillgänglighet i centrum, där behoven och inte marknaden styr.

Kandidat Classe Nöid

Jag heter Classe Nöid och har ganska nyligen fyllt 50 år. Bor i Skarphagen tillsammans med min fru (miss Nöid) och två hundar.

Jobbar som processoperatör på Fiskeby Board i Norrköping, men de senaste (+10?) åren har jag varit förtroendevald ordförande på vår arbetsplats. Där jag alltså deltar i alla slags förhandlingar som behöver hanteras, men sysslar väl mest med all tänkbar medlemsservice.

Har även förtroendeuppdrag för partiet i kommunen som fritidspolitiker, jag är vice ordförande i Samhällsplaneringsnämnden och så sitter jag även med i Kommunfullmäktige.

Jag kandiderar till kongressen därför att:

Jag vill ha ett solidariskt samhälle där det finns skolor, vård och omsorg på lika goda villkor, för alla. Jag vill ha ett tryggt samhälle där alla har exakt samma möjligheter till en god utbildning och riktigt bra vård. Jag vill naturligtvis också att alla gamla ska få exakt samma proffsiga omvårdnad, oberoende om du är fattig eller rik.

Det är dags att återigen, på allvar, driva klassiska Socialdemokratiska frågor som höjda pensioner, möjlighet till eget bra boende, för alla.

Idag verkar det inte finnas någon som helst bostadspolitik att tala om. Jag vill gärna att hyresnivåerna är rimliga för en normalinkomsttagare och de som vill äga sitt boende ska inte behöva betala många miljoner för det.

Vidare måste vi genast sluta diskutera dumheter som avskaffandet av värnskatt och införandet av marknadshyror och försämringar av LAS. Så vill du rösta på någon som inte är heltidspolitiker, utan som åtminstone har ena benet kvar på fabriksgolvet, så får du gärna rösta på mig 🙂

Kandidat Alexander Winge

Mitt namn är Alexander Winge, jag är 23 år gammal och studerar i dagsläget vid Linköpings universitet samt arbetar extra som lärarvikarie. Jag har mitt huvudsakliga politiska engagemang i SSU där jag har förtroendet som distriktsordförande för SSU i Östergötland sedan 2020. Jag sitter även som ledamot i kommunfullmäktige och i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Jag kandiderar till partikongressen av flera olika anledningar men det finns en anledning som är särskilt viktig för mig. Varje ny förstaväljargeneration har lägre förtroende för Socialdemokraterna än den tidigare. Vi upplevs som gamla, tråkiga och oförstående inför de utmaningar som den unga generationen möter. Klimatet, skolan och psykisk ohälsa är några av de frågor som ofta kommer på tal i samtal med unga personer runt om på länets skolor. Om det socialdemokratiska partiet ska överleva måste vi hitta svar på de frågor som unga möter i sin vardag. Det finns många frågor som är viktiga för Socialdemokraterna att driva. Att hitta ett sätt att möta den ökande ekonomiska ojämlikheten är centralt för att vi ska kunna bygga det jämlika samhället vi tror på. Klimathotet är dock vår generations överlevnadsfråga. Tyvärr är den klimatpolitik som idag drivs idag anpassad enbart efter Stockholm.

Vi kan inte sälja ut klimatpolitiken på entreprenad till miljöpartiets stockholmscentrerade storstadspolitiker. Klimatpolitiken kan inte gå ut på att höja bensinskatten till en grad som omöjliggör livet för människor på landsbygden. Socialdemokratin måste hitta egna svar på hur vi ska möta klimathotet, med utgångspunkt i vår ideologi. Jag tror på den klassmedvetna klimatpolitiken, där de som släpper ut också är de som betalar för omställningen och inte vanligt folk.

Kandidat Lars Ellmark

Jag heter Lars Ellmark. Jag vill sätta fokus på framtidsfrågorna i barnkonventionen för att skapa jämlika villkor för alla barn, att ge fler och fler barn en trygg uppväxt. Från föräldrarnas trygga omsorg via skolans stöd för lärande och personlig utveckling till insatser för att ge alla barn jämlika och jämställda villkor för att utöva sport och kultur.

Enligt barnkonventionen ska vi – till det yttersta av vår förmåga, säkerställa varje barns utveckling, inget barn lämnas utanför. Vi lägger grunden för detta genom att öka de förebyggande insatserna mot våld och psykisk ohälsa. Det är ju bättre att förebygga olyckor än att samla ihop resterna av ett kraschat flygplan. Jag vill ha ständig utvärdering av samhällets institutioner, se om våra mål är de som tjänar medborgarna bäst, se över hur vi organiserar offentlig verksamhet.

Lagar och regler får inte vara ett hinder för oss när vi tar oss an olika utmaningar i samhället, de måste i stället anpassas efter nya beslut. Jag vill att vi i sakpolitiken använder oss av den bästa kunskapen och bästa tekniken för att utveckla vårt samhälle, för att tidigt upptäcka och motverka olika hot mot vårt samhälle och vår demokrati.

Kandidat Klas Corbelius

Jag heter Klas Corbelius och det är nu dags att bygga upp Sverige på nytt, jämlikt och klimatmässigt hållbart. Pandemin påminde oss om vad som är riktigt viktigt. Att kunna krama mamma eller pappa. Att den vi älskar får bästa tänkbara vård och omsorg. Pandemin påminde oss om klyftorna i samhället, hur vissa kan jobba hemifrån, andra inte. Medan många blev arbetslösa köpte några lyxbilar.

Det är dags nu, att ta fram reformerna vi pratat om så länge. Resurserna finns där. Bara vi omfördelar. Klassamhället ska inte synas i munnen. Du som blir sjuk ska istället för fattigdom få den rehabilitering som krävs. De som arbetar inom äldreomsorgen ska få fler kollegor. Vi behöver stoppa vinstjakten inom skolan och sätta en gräns för privatiseringar inom sjukvården. Vi ska en gång för alla förbjuda kärnvapen.

Det är dags nu, att hålla ihop och jobba hårt. Mer än jag törs tänka på står på spel nästa höst. Vi ska i varje läge, i ord och handling, visa vad vi socialdemokrater står för. Ett starkt samhälle där alla får plats. Varje försök att ställa människor mot varandra möter vi med att hålla ihop. Oavsett vilket land vi kommer ifrån, oavsett vilken religion vi har. För vi vet att tillsammans kan ingen stoppa oss.

Kandidat Maria Sayeler

Mitt namn är Maria Sayeler och jag är 27 år gammal och har den fina förmånen att få arbeta med politik under min vardag. Jag sitter som ordförande i Kommunfullmäktige och Socialnämnden i Norrköping. På min fritid älskar jag att slappa framför Netflix och det kan hända att jag tar mig en motionsrunda i Vrinneviskogen.

Jag kandiderar till Socialdemokraternas partikongress för att jag vill vara med och forma partiets inriktning inför valet 2022.

För att Socialdemokraterna ska vinna väljarnas förtroende i nästa års val behöver vi presentera en realistisk bild av dem problem som samhället står inför- och även lösningen på problemen. Om man ska vara lite självkritisk tror jag att vi har misslyckats lite med att identifiera väljarnas upplevda problem i samhället.

Sverige, tillsammans med hela världen, genomgår en pandemi som har utmanat hela samhället på olika sätt. Människor har förlorat sina arbeten, välfärdspersonalen är ansträngd och dem sociala behoven och stödet tenderar att öka i takt med isolering. För att lindra dem negativa effekterna av pandemin tror jag att Sverige behöver fokusera våra gemensamma resurser på

· Förebyggande insatser

· Arbetsmarknadsinsatser

· Resursfördelning inom välfärden

Betydelsen av dem förebyggande insatserna hos barn och unga kan inte nog betonas för att undvika brottslighet men även psykisk och fysisk hälsa. Vi behöver fokusera våra insatser på unga. Förebyggande insatser är resurseffektivt men minskar även mänskligt lidande. Pandemin har lett till att många människor har förlorat sina arbeten, inte minst unga. Vi behöver därför fokusera resurser på just vuxenutbildning för att ge människor en chans till omställning. Vården och skolan är kraftigt ansträngda till följd av pandemin och behöver mer resurser. Som socialdemokrat tycker jag också att vi ska fokusera våra gemensamma resurser på socioekonomiskt utsatta områden. Vi behöver sträcka ut hakan och möta högern eftersom jag tror att det även har ett förebyggande syfte. Det är tre områden jag vill lyfta och prioritera under partikongressen!

Och så jag lovar att skryta varje tillfälle jag får om Norrköpings vackra industrilandskap.

Jag hoppas att vi ses snart. Ta hand om er!

Kandidat Anne-Lie Nielsen

Jag heter Anne-Lie Nielsen och arbetar som Kvalitetsingenjör på Lantmännen Agroetanol. På fritiden gillar jag att vara ideell arbetare på olika idrottsarrangemang när jag inte själv är deltagare i löp-, cykling eller triathlonlopp.

Jag vill kunna var med och diskutera samt påverka hur Socialdemokraterna ska utvecklas i framtiden som gör att vi får ett rättvisare samhälle, samt förhoppningen om en mer öppen och inkluderande partiorganisation. Jag vill öka min kunskap och vara med i debatten. 

Jag brinner för frågor som rör miljö, hållbarhet, alla likas värde och social verksamhet.

Arbetarekommunen informerar:

Det är en kandidat som ännu inte skrivit en personlig hälsning. Det är följande person:

Peter Karlsson

Sidan kan alltså komma att uppdateras utifrån det.

facebook Twitter Email