Kandidatpresentationer inför provval

Nedan följer kandidatpresentationer inför provvalen som äger rum 8 - 22 september inför att listorna till riksdag, region och kommun ska fastställas nästa år.

Alla medlemmar kan rösta och du röstar genom https://socialdemokraterna.easyvote.se/

Kommunfullmäktige

Göran Färm, 71 år, pensionär, f d journalist, f d EU-parlamentariker
Jag tror att det behövs äldre människor med erfarenhet i politiken, särskilt när Norrköping står inför en snabb utveckling och stora utmaningar på många områden.

Håkan Pettersson, 58 år, IT tekniker på Norrköpings Kommun
Min beskrivning på mig själv är följande. Jag har valt att kandidera för att jag tror på rättvisa samt att jag tycker om att vara med och göra skillnad. Jag tror även att vi i dagens samhälle måste skapa mer solidaritet till varandra.

Annette Sjö, 65 år
Kandiderar för att jag vill påverka så att alla har möjlighet till ett värdigt liv, genom utbildning, jobb, trygghet i samhället och en värdig äldreomsorg. Alla är lika mycket värda!

Christina Hasselrot, 70 år, pensionerad pedagog
Jag vill arbeta för
– en vård och omsorg som ska ges utifrån behov, inte röststyrka eller plånbok
– att kommun och region bättre ska möta barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Pernilla Axell, 53 år, lärare

Lena Lundman, 73 år, pensionerad lärare och rektor
Intresserad av samhällsfrågor främst inom skol-och kulturområden, men anser att jag har förmåga att ta till mig frågor även inom andra områden. Känns bra att ha möjlighet att påverka.

Patrick Lindahl, 49 år, undersköterska inom hemtjänsten i Norrköpings kommun
På min arbetsplats är jag skyddsombud för kommunal, därav ser jag vikten och betydelsen av att kunna påverka politiken och de beslut som fattas. Där Socialdemokraterna är det självklara valet.

Leif Jansson, 73 år, pensionär
Jag har ett stort intresse för kommunal politik och vill därför vara med och försöka påverka lokalpolitiken om möjligt. Bland annat har jag ett stort intresse för funktionsrätts frågor och kultur.

Mattias Ottosson, 50år, riksdagsledamot
Med erfarenhet som mejeriarbetare, statstjänsteman, idrottsledare, kommunpolitiker och riksdagsledamot vill jag driva en politik som ger unga, medelålders och äldre norrköpingsbor ett jämlikt och rättvist samhälle.

Lars Ellmark, 77 år, civilingenjör
Jag har bred kompetens och erfarenhet av industri, som fackordförande, som idrottsledare. Jag brinner för barnens bästa, utbildningsfrågor, jobb och bostad för alla och hållbar utveckling av kommunen.

Ingela Ekberg, 35 år, samhälls- och kulturanalytiker 
Jag vill skapa en jämställd och inkluderande kommun inom alla olika områden. En kommun som fokuserar på klimatet och vågar ligga steget före alla andra.

Anders Sköld, 63 år, programmentor (fil kand) i gymnasieskolan och extra spårvagnsförare
Min åldersgrupp är underrepresenterad. Jag är utbildad och har lång erfarenhet av skola och trafik. Har kunskaper om miljö, energi, bostäder och handikappades situation. Vill driva äldrefrågor, sysselsättning och brottsbekämpning.

Jan Malmberg, 56 år, arbetar med kompetensförsörjning i byggbranschen
Jag kandiderar för att ge barnen de bästa förutsättningarna, en skola att lyckas i, minska segregationen, få fler i arbete, trygg miljö, en grönare stad och ett föreningsliv för alla. 

Jörgen Drott, 57 år, ombudsman Byggnads
Jag kandiderar för att jag tycker det är viktigt att vi för en Socialdemokratisk politik i Norrköpings Kommun och att varje kommuninvånare känner att vår politik är bra för hela Kommunen.

Peter Kennerfalk, 63 år, säljare
Efter att ha tagit en paus från de politiska uppdragen  2010 känner jag mig motiverad att återuppta det politiskarbetet igen.

Irma Görtz, 70 år, pensionär
Alla ska ges möjlighet till egen försörjning utifrån egna förutsättningar. Därför behöver stuprören inom och mellan kommunala och statliga välfärdsaktörer omvandlas till gemensamma arenor. Samverkan med civilsamhälle och företag stärkas.

Magnus Cato, 49 år, ombudsman
Jag brinner för att påverka så vi får ett samhälle för allas lika värde.

Anna-Lena Pettersson, 58 år, samordnare
Jag kandiderar till KF för att jag vill påverka Norrköpings framtid. En fin stad som växer och med den erbjuda många ett spännande och varierade kultur och idrottsliv som ska passa alla.

Joel Brånäs, 20 år, studerar till marintekniker från början industrimekaniker
Jag kandiderar för att jag vill vara med och forma Norrköping till en stad. Där alla ska känna sig hemma genom att kunna bo, jobba och ha en meningsfull fritid.

Roland Björklund, 65 år, pappersbruksarbetare Billerudkorsnäs Skärblacka AB 
All politisk makt är lokal och det är viktigt att S och LO börjar samarbeta bättre det är vår gemensamma styrka som bär Partiet framåt, jag har en yrkeskarriär från arbetarrörelsen. 

Marie-Louise Jonander, 54 år, undersköterska
Jag har alltid haft ett stort engagemang. Tills nu har jag mestadels haft mitt engagemang i Kommunal. Jag brinner för rättvisa och tycker att välfärdsfrågor är viktiga.

Hans Andersson, 41 år, ombudsman för Svenska elektrikerförbundet
Löntagarna måste känna att de får valuta för sina skattepengar. De flesta har ett barn i skolålder, en förälder på ålderdomshemmet eller en cykelväg som man cyklar på. Kommunpolitiken gör skillnad och alla kommer i kontakt med den på ett eller annat sätt.

Ann-Christin Nordqvist, 66 år, undersköterska
Att få vara med och påverka samhällsutvecklingen. Skapa rättvisa, jämlikhet och medverka för ett tryggare samhälle

Jonny Blix, 51 år, elektriker
Jag kandiderar till kommunfullmäktige eftersom jag bor i Åby och känner att det är viktigt att hela kommunen utvecklas in i framtiden. Nu satsar kommunen (nästan) bara på utveckling av Norrköpings city. Det finns en stor del av kommunen utanför promenaderna som också behöver kärlek.

Kikki Liljeblad, 45 år, heltidspolitiker- sedan samhällsplanerare i Finspångs kommun
Även efter att jag klivit av heltidspolitiken tänker jag att jag kan bidra till lokalpolitiken. Stötta nya och oerfarna och bidra med min erfarenhet. Men också på olika sätt jobba med frågor kopplat till barns rättigheter.

Jens Björkdahl, 50 år, arbetsmiljöinspektör
Jag kandiderar till kommunfullmäktige eftersom jag vill vara med och skapa förutsättningar för kommunen att ta ytterligare steg mot att bli en jämställd och attraktiv arbetsgivare och kommun att bo i.

Seydi Barkarmo, 66 år
Jag har engagerat mig ideellt och politiskt hela mitt vuxna liv. Jag ser mitt engagemang som självklarhet för att ett land ska kunna utvecklas som en demokrati. Mina värderingar om ett jämlikt samhälle är viktigt för mig.

Jessica Svensson, 42 år, handläggare LO
Jag tycker det är viktigt att fortsätta jobba för att Norrköping blir en ännu bättre och mer jämlik stad för oss invånare. 

Willy Flores, 58 år, elevstödjande mentor med särskild inriktning på sociala frågor
Jag tror på människokraft i kampen mot ojämlikheter, fattigdom och rasism. Jag har brinner för integrationsfrågor, trygghetsfrågor och ungdomsfrågor, frågor jag skapat stor erfarenhet och kunskap genom hela mitt yrkesliv. 

Maj Kalwa, 78 år, f.d socialarbetare
Med socialdemokratisk politik vill jag påverka och utveckla att kommuninvånarna i Norrköping får förutsättningar till ett bättre liv.

Niklas Landstedt, 41 år, ombudsman på Byggnads
Med en facklig bakgrund är arbetslivsfrågorna viktiga. När vi upphandlar för gemensamma skattepengar ska vi säkerställa att vi får rätt kvalité och att schysta villkor och svenska kollektivavtal gäller.

Peter Karlsson, 50 år, pappersbruksarbetare
Jag ställer upp som kandidat pga. att jag ser att arbetsrörelsen måste få komma mer till tals inom politiken än vad den gör idag.

Susanne Stråhle, 56 år, sakkunnig vård- och omsorg
Har ett stort intresse av de det kommunala ansvarsområdet och en vilja att bidra till en utveckling av hela Norrköpings kommun, som en kommun att vilja verka, leva och utvecklas i.

Senad Mutic, 25 år, enhetschef inom vård- och omsorg
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill vara med och skapa morgondagens solidariska, jämlika och jämställda Norrköping.där välfärden går först! Där mina, dina och våra gemensamma barn får en högkvalitativ och jämlik utbildning, där alla som vill och kan arbeta ska arbeta.

Henrik Pryssgård Marckmann, 35 år, ombudsman Byggnads
Känner att det är dags att sluta hänga på läktaren och istället ge mig in i matchen. Jag vill påverka för ett bättre samhälle åt alla.

Per Ziljat, 33 år, politisk sekreterare
Anställd som politisk sekreterare i kommunen sedan 2017.  Värnar barns trygghet och utbildning, vill utveckla kommunens relation till universitet och skapa en kommunal vård- och omsorgsorganisation styrd utifrån vårdtagarnas behov.

Andreas Bohlin, 38 år, lärare 
​Jag tror jag kan bidra med ett resultatinriktat, inkluderande och diplomatiskt förhållningsätt. Erfarenhet från skola, fackföreningsengagemang och nämndarbete, samt en stor passion för välfärdsfrågor.

Olle Vikmång, 39 år, kommunstyrelsens ordförande
Jag har fått medlemmarnas förtroende att få leda Socialdemokraternas arbete i Norrköpings kommun. Det förtroendet vill jag förvalta och driva på för en bättre skola, en mer värdig äldreomsorg och tryggare kommun att leva i.

Annica Johansson, 56 år, fritidsgårdsföreståndare
Jag vill bidra till ett jämlikt och jämställt Norrköping för alla. Till en kommun som jämnar ut de olika villkor som våra barn och unga växer upp inom.

Göran Karlsson, 65 år, kommunikatör
Barn med olika inlärningssvårigheter ska lyckas och trivas i skolan och för att nysvenskar ska komma in arbetslivet på max 2 år. Djupare samarbete mellan kommunal verksamhet och föreningslivet.

Louise Malmström, 49 år, folkhögskollärare
Jag vill vara en av dem som gör skillnad och jobbar för ett mer jämlikt, jämställt och hållbart Norrköping och för varenda norrköpingsbos rätt att uppfylla sina livsdrömmar om trygghet och utveckling. 

Anne-Lie Nielsen, 51 år, Kvalitetsingenjör Livsmedel
Jag vill medverka till att göra Norrköping med omnejd till ett tryggare samhälle där ingen ska behöva leva i utanförskap. Jag vill vara med att utveckla skola och äldreomsorgen. 

Classe Nöid, 50 år, processoperatör och fackligt förtroendevald ordförande
Jag vill fortsätta utveckla Norrköping till en vacker, trygg och väldigt trevlig stad för alla som bor och verkar här. Det behövs även kollektivavtal och ordentlig uppföljning på allt vi upphandlar.

Maria Sayeler Behnam, 27 år, jurist (tjänstledig från min tjänst på Skatteverket för att arbeta med politik)
Jag vill fokusera på förebyggande insatser för att jag tror att vi på längre sikt kan spara mänskligt lidande och samhällsresurser, inte minst i våra socioekonomiskt utsatta områden.

Lena Wass, 74 år, arbetade tidigare som socionom bl a socialchef i Flen 
Det är viktigt att göra skillnad och motverka de egoistiska krafter som finns i samhället. Jag tror på att människan är god och vill väl.

Mats Nilsson, 55 år, ackordsmätare – måleribranschen
Jag vill fortsätta att medverka till att utveckla Norrköping till en tryggare, mer jämställd kommun att leva, bo och verka i. 

Jan-Erik Persson

Inger Petersson

Ann-Charlotte Wiberg

Christoffer Hagström

Georgette Melki

Liselott Petersson

Louise Malmström

Åsa Sköldestig

Ida Wallander

Regionfullmäktige

Roland Björklund, 65 år, pappersbruksarbetare Billerudkorsnäs Skärblacka AB
Regionfullmäktige behöver fler ledamöter från S med en arbetarbakgrund. S och LO måste åter börja lyssna på varandra och tillsammans verka för en bättre och starkare socialdemokratisk politik som stärker partiet.

Anna-Lena Pettersson, 58 år, samordnare 
Jag vill kandidera till Regionfullmäktige för att man sett i denna pandemi vilken kompetent personal vi har i regionen. Och jag vill vara med att utveckla den framåt.

Christina Hasselrot, 70 år, pensionerad pedagog
Jag vill arbeta för
– en vård och omsorg som ska ges utifrån behov, inte röststyrka eller plånbok
– att kommun och region bättre ska möta barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Patrick Lindahl, 49 år, undersköterska inom hemtjänsten i Norrköpings kommun
På min arbetsplats är jag skyddsombud för kommunal, därav ser jag vikten och betydelsen av att kunna påverka politiken och de beslut som fattas. Där Socialdemokraterna är det självklara valet.

Mattias Ottosson, 50 år, riksdagsledamot
Med erfarenhet som mejeriarbetare, statstjänsteman, idrottsledare, kommunpolitiker och riksdagsledamot vill jag driva en politik som ger unga, medelålders och äldre norrköpingsbor ett jämlikt och rättvist samhälle.

Alf Affe Gustafsson, 77 år, yrke f.d lärare och bonde
Tycker att det behövs fler aktiva  äldre i våra beslutande församlingar. Verka för att sjukvård, skola och omsorg skall drivas utan vinstintressen. Vill se till att alla större byggnader i regionen har solceller på taket. Mer billiga hyresbostäder, även på små orter.

Kaisa Karro, 33 år, regionstyrelsens ordförande 
Jag vill fortsätta utveckla östgötsk hälso- och sjukvård att bli mer tillgänglig och mer jämlik. Vården måste finnas närmare östgötarna och det ska vara enkelt och lätt att komma i kontakt med vården. 

Ann-Christin Nordqvist, 66 år, undersköterska
Att få vara med och påverka samhällsutvecklingen. Skapa rättvisa jämlikhet och medverka för ett tryggt samhälle 

Eva Andersson, 56 år, regionråd 
Jag kandiderar till regionfullmäktige för att jag har ett intresse av regional utveckling och vill gärna fortsätta arbeta med Östergötlands utveckling. För ett konkurrenskraftigt, jämlikt, jämställt och hållbart Östergötland.

Birgitta Wessman Thyrsson, 74 år, pensionär med 40 års erfarenhet från vård och omsorg
Mitt engagemang och intresse för det politiska uppdraget, handlar om en önskan att kunna medverka till en samhällsutveckling som ger kommande generationer möjlighet att få leva ett gott liv.

Orlando Cardenas, 69 år, pensionär
Jag är intresserad av politik från min liv i mitt hemland Chile och sen i Italien innan jag kom till Sverige. Jag är också intresserad av kultur, integration och att hjälpa partiet att mobilisera den spansktalande gruppen i Norrköping.

Jennifer Ziljat, 32 år, nämndsekreterare 
Ordningsam administratör utbildad inom statsvetenskap och sociologi. Kandiderar för att jag månar om regional utveckling, välfungerande kollektivtrafik och en levande landsbygd. Är också intresserad av folkhälsofrågor och förebyggande tidiga insatser.

Linus Emmoth, 27 år, ombudsman
Brinner för en jämlik sjukvård för gammal som ung i hela länet. Medarbetare ska ha bästa möjliga förutsättningar för att bedriva en förstklassig hälso- och sjukvård på vårdcentraler likväl som på Vrinnevi.

Klas Corbelius, 45 år, författare
Har sedan 2010 haft tyngre uppdrag i regionen, nu ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Kämpar för jämlik hälsa och en vård som utgår från människors behov snarare än vårdföretagens vinstintressen. 

Eva Vikmång, 42 år, facklig-politisk ombudsman
En sjukvård och välfärd i världsklass som går att lita på och som finns där när behovet finns. En förutsättning för detta är kompetenta medarbetare som går till jobbet med glädje, stolthet och som rekommenderar yrke och arbetsgivare till andra.

Annica Johansson, 56 år, fritidsgårdsföreståndare
Jag vill bidra till ett jämlikt och jämställt Östergötland för alla, en jämlik och jämställd folkhälsa och framför allt en jämlik och jämställd vård för alla. 

Jan-Erik Persson

Peter Karlsson

Ann-Charlotte Wiberg

Christoffer Hagström

Georgette Melki

Seydi Barkarmo

Riksdag

Willy Ahlin, 25 år, cirkelledare
Att ge mig en röst där den politik jag vill driva kan tillämpas. Att reformera Sverige till ett modernt land.

Ingela Ekberg, 35 år, samhälls- och kulturanalytiker 
Jag vill skapa ett jämställt och inkluderande samhälle som tar klimatet på allvar och arbetar för att vi ska kunna leva på denna planet i många år till.

Teresa Carvalho, 37 år, riksdagsledamot (tjänstledig från Riksbyggen)
Min drivkraft är strävan efter ett samhälle som håller ihop, med jämlika förutsättningar och frihet att ta nya språng i livet. Jag hoppas få fortsätta bidra i det arbetet i riksdagen.

Lars Ellmark, 77 år, civilingenjör
Vi, 75 plus är underrepresenterade. Jag har bred kompetens och erfarenhet, arbetat med många olika frågor, lokal ordförande för Unionen. Jag brinner för barnens bästa, klimatet, utbildningsfrågor, digitalisering och kunskap.  

Roland Björklund, 65 år, pappersbruksarbetare Billerudkorsnäs Skärblacka AB
Det behövs fler riksdagsledamöter från partiet med en lång yrkeskarriär från arbetarrörelsen. S och LO måste åter börja gå hand i hand igen. Tillsammans får vi den styrka och kraft som behövs. 

Mattias Ottosson, 50år, riksdagsledamot
Med erfarenhet som mejeriarbetare, statstjänsteman, idrottsledare, kommunpolitiker och riksdagsledamot vill jag driva en politik som ger unga, medelålders och äldre norrköpingsbor ett jämlikt och rättvist samhälle.

Michaela ”Mickan” Tinnerholm, 50 år, central ombudsman IF Metall 
Funkismorsa som bor i Klockaretorpet och pendlar dagligen till Stockholm, där jag jobbar för industriarbetarnas rättigheter. Jag brinner också för rätten till en bra bostad i ett tryggt område genom hela livet. Barn och vuxna ska kunna vara ute och umgås, alla ska känna sig trygga och säkra på gator och torg.

Maria Sayeler Behnam, 27 år, jurist (tjänstledig från min tjänst på Skatteverket för att arbeta med politik)
Jag vill fokusera på utsatta områden. Vi ska ställa krav på våra medborgare men även möjliggöra för alla att lyckas i samhället. Vi måste våga resursfördela till socioekonomiskt utsatta områden.

Anders Sköld

facebook Twitter Email